Solutii pentru reducerea consumului de energie:

  • cresterea eficientei utilizarii energiei
  • reducerea costului facturilor de energie

Oferta integrata

  • diagnosticarea eficientei energetice pe proces;
  • identificarea pierderilor de energie;
  • stabilirea si implementarea solutiilor de economisire a energiei.
Oferim agentilor economici din toate domeniile de activitate servicii si metode de diagnoza energetica de proces, informatii, cunostinte si solutii privind gestiunea, utilizarea eficienta a energiei si imbunatatirea calitatii energiei electrice.
Activitatile noastre confera sustenabilitate afacerilor partenerilor nostri prin cresterea eficientei energetice.
Energia este din ce in ce mai scumpa! Cu noi energia devine o resursa controlabila!

Avantajele clientilor nostri:

  • cresterea competitivitatii prin reducerea consumului de energie din sectorul productiv si al serviciilor;
  • formarea de aptitudini pentru autodiagnoza energetica a proceselor si initiativa in dezvoltarea de solutii eficiente energetic;
  • identificarea oportunitatilor de imbunatatire a furnizarii de energie electrica in asociere cu utilizarea eficienta a acesteia;
  • perfectionarea continua in managementul si utilizarea energiei;
  • sensibilizarea angajatilor agentilor economici la problema economiei de energie.